ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวใน
ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์

บริษัท ฟูจิ เอกซ์ เพรส จำกัด
238/321 ชั้นที่ 14 อาคารศรีวรา 2
ซอยนาทอง 3 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 66-2-246-8121
โทรสาร:  66-2-246-8923

E-mail:    info@militecthailand.com ,
             fjexpbkk@loxinfo.co.th

ตัวแทนจำหน่าย

============================= Distributor Application Form ============================= Company Name : #CompanyName#
Contact Name : #name#
Address : #Address#
Primary Business : #business#
phone: #phone#
Fax: #fax#
E-mail: #email#
comment: #comment#
====================== End of application form.

ขอขอบคุณ...ท่านได้ส่งแบบฟอร์มเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็ว

Created by     Webspt Web Hosting