บริษัท ฟูจิ เอกซ์ เพรส จำกัด
238/321 ชั้นที่ 14 อาคารศรีวรา 2
ซอยนาทอง 3 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 66-2-246-8121
โทรสาร:  66-2-246-8923

E-mail: fujiexpress@gmail.com

Buy Through Net Order Process

Thank you for ordering Militec-1. We will contact you shortly to process your order.

 

The following is our bank detail:


 Bank Name: Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.
 Branch:       Ratchayothin
 A/C #:        111-2-53066-2
 A/C Name: Fuji Express Co., Ltd.

 

 

Created by     Webspt Web Hosting