บริษัท ฟูจิ เอกซ์ เพรส จำกัด
238/321 ชั้นที่ 14 อาคารศรีวรา 2
ซอยนาทอง 3 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 66-2-246-8121
โทรสาร:  66-2-246-8923

E-mail: fujiexpress@gmail.com

ซื้อผ่านเน็ต

coming soon...
 

 

Created by     Webspt Web Hosting