Product and Technical hotline.
085-8131000

บริษัท ฟูจิ เอกซ์ เพรส จำกัด
1014/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: 66-2-7373 525
โทรสาร: 66-2-7373 525
fujiexpress@gmail.com

ความเป็นมาของการพัฒนา
MILITEC-1

เมื่อปี 1984 – 1985 เรือดำน้ำปรมาณูของกองทัพสหรัฐ เกิดปัญหามากมายกับระบบการส่งกำลังตั้งแต่ส่วนของ Engine ไปจนถึง Screw ก็ได้พยามค้นหาสาเหตุต่างๆ จนได้พบสาเหตุหลัก คือ การหล่อลื่นของส่วน Rotating กับส่วน Sliding ไม่ดี และเกิดจากสนิมอันเนื่องมาจากน้ำทะเล ทางกองทัพสหรัฐจึงได้เริ่มทำการคิดหาทางแก้ไขปัญหานี้ ในส่วนของกองทัพสหรัฐอเมริกาเอง ที่ผ่านๆ มาก็ได้ใช้น้ำมันหล่อลื่น หรือ Additive น้ำมันหล่อลื่น  (พวกสารกำมะถัน MOLIVEDEN, PTFE ฯลฯ) แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้   สุดท้ายจึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตัว METAL CONDITIONER ที่ไม่ทำให้เกิดสนิมเนื่องจากน้ำทะเล และสามารถส่งกำลังได้แม้จะเป็นสภาพที่ไม่มีน้ำมันหล่อลื่นก็ตาม ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาจึงได้นำปัญหานี้ไปปรึกษากับบริษัท MILITEC ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารหล่อลื่น  และทางบริษัท MILITEC นั้นได้รับการปรึกษาจากทาง NASA เกี่ยวกับหัวข้อการวิจัยพัฒนานี้  จึงได้ร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาทำการวิจัยขึ้นจนประสบความสำเร็จเป็น MILITEC-1 METAL CONDITIONER ขึ้นมา

ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการวิจัยพัฒนา MILITEC-1 ในสัญญาการวิจัยพัฒนาร่วมนั้น เงื่อนไขของกองบัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (Pentagon) ก็คือ หลังจากวิจัยพัฒนาแล้วภายใน 5 ปี จะไม่มีการจำหน่าย MILITEC-1 สู่ท้องตลาด แต่หลังจากที่หมดสัญญาไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2533 (January 1990) จึงได้เริ่มทำการจำหน่าย MILITEC-1 ในสหรัฐอเมริกา สำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มทางการตลาดและการวิจัยพัฒนาในแต่ละสาขาตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบันนี้มีการจำหน่าย MILITEC-1 และวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง


 

Created by     Webspt Web Hosting