Product and Technical hotline.
085-8131000

บริษัท ฟูจิ เอกซ์ เพรส จำกัด
1014/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์: 66-2-7373 525
โทรสาร: 66-2-7373 525
fujiexpress@gmail.com

มาตรฐานความปลอดภัย
ของสินค้า MILITEC-1

การรับรองคุณภาพมิลิเทค-1

 1. กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาจากตัวบทกฏหมายของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดให้นำ MILITEC-1 ไปใช้งานในเรือดำนำพลังนิวเคลียร์    ซึ่งย่อมจะแสดงให้เห็นได้ว่า MILITEC-1 เป็นสินค้าคุณภาพระดับมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด
   
 2. MILITEC-1   ได้ทำการประกันคุณภาพสินค้าไว้ถึงจำนวน 1 ล้านดอลล่าร์ เพื่อให้ท่านรู้สึกสบายใจในการใช้   และใช้ได้อย่างสบายใจ
 3. รายละเอียดสามารถดูจาก
  http://www.militec-1.com
  http://www.apdinc.com

 

 • กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้รับรองให้ MILITEC–1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยยกระดับสภาพความคงทนและสภาพความปลอดภัยขึ้น  และเนื่องจากไม่สารพวก PCB สารก่อมะเร็งปนอยู่ ดังนั้นในเวลาที่จะกำจัด จึงใช้ได้เหมือนกับน้ำมันหล่อลื่นโดยทั่วไปได้
   
 • จดทะเบียนคลังสากลรับรองจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหมายเลข    “NATIONAL STOCK NO. 6850-01-378-4297”
   
 • หมายเลขรับรองจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา “J&A NO. 89-006”
   

ข้อดีของ MILITEC-1

 • MILITEC–1 มีกลไกในการเชื่องโยงผิวเยื่อกับโมเลกุลของพื้นผิวโลหะได้ดี
   
 • ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักร เครื่องยนต์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ  หรือในกรณีที่น้ำมันในถัง OIL TANK หมด เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรนั้นๆ ยังคงทำงานได้ต่อในระยะหนึ่ง
   


คุณสมบัติพิเศษที่สามารถรวมรวมได้ ดังนี้

 • MILITEC–1 ลดการเสียดสี การกัดกร่อนของสนิมได้ เนื่องจากองค์ประกอบของ CHEMICAL BARRIER
   
 • MILITEC–1 ช่วยมลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
   
 • MILITEC–1 ช่วยลดมลภาวะทางเสียงจากการเสียดสี และลดอุณหภูมิ ลดการใช้พลังงาน
   
 • ถึงแม้ว่าจะไม่มีน้ำมันหล่อลื่นใส่ลงไปก็ตาม สารใน MILITEC–1 ยังคงรักษาสภาพให้ชิ้นส่วนทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
   
 • ค่าความหนืดของ MILITEC–1 จะไม่มีผลกระทบต่อน้ำมันหล่อลื่นประเภทอื่นที่นำมาใช้
   
 • เนื่องจากโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับผิวโลหะของ MILITEC–1 จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหา Dry Start ได้
   
 • โมเลกุลที่เชื่อมโยงกับผิวโลหะของ MILITEC–1 จะป้องกันไม่ให้สารต่างๆ เกาะติดผิวโลหะ จึงลดปัญหา ความคลาดเคลื่อนของงานที่ต้องการความละเอียดได้

 

บทสรุป จากรายงานความปลอดภัยกระทรวงแรงงานฯ สหรัฐอเมริกา หมายเลข  OMB NO. 1218-0072    MILITEC–1   ไม่ขัดต่อรายการวัสดุกำจัดพิษตามกฎ 40CFR ที่ 261   ในเวลาเดียวกันก็ไม่มีสารก่อมะเร็งปะปนอยู่   โดยยึดถือตามมาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาตามกฎ OSHA ที่ 29 CFR 1910, 1200 และไม่สามารถตรวจพบ PCB   ดังนั้นจึงรับรองได้ว่าเป็นสารหล่อลื่นที่ไม่มีสารพิษ
 

Created by     Webspt Web Hosting